Denne artikel har jeg tidligere udgivet i Canis 5 /16

I to tidligere blogindlæg om baglænskædning – som du kan finde andet steds her på bloggen – har vi set dels på teorien bag baglænskædning, samt på forudsætninger du må tænke på for at kunne bruge redskabet. Nu skal vi se mere på hvor og hvordan vi kan bruge det i praksis.

Vi har tidligere talt om at man kan baglænskæde på flere niveauer i træningen. Det er muligt at baglænskæde allerede mens du shaper en adfærd, men vi har måske allermest gavn af det når vi skal sætte grundfærdigheder sammen til færdige øvelser. Og faktisk kan man bruge det et niveau længere oppe – nemlig til at sætte flere øvelser sammen i et program som en del af konkurrencetræningen.

Kædning af en øvelse

Baglænskædning er genialt til at få meget stabile øvelser hvor hunden virkelig lærer hvad den skal hele øvelsen igennem. Men hvordan gør vi? Lad os først se på den enkleste fremgangsmåde: nemlig at sætte en adfærd på ad gangen i kædningsprocessen.

En af de vigtige forudsætninger for at kæde en stabil øvelse er at alle grundelementerne er virkelig godt gennemtrænede – også med forstyrrelser. Så dette går forud for trin 1. Derefter går du for alvor i gang:

  1. Gentag sidste adfærd i kæden 3-6 gange med klik og belønning efter hver repetition.
  2. Sæt derefter den næstsidste adfærd i kæden på – gå derefter direkte til den sidste og klik/beløn til slut. Gentag dette til det sidder.
  3. Sæt derefter den tredje sidste adfærd på osv.

Det vil i praksis sige at du skal huske at du nu KUN klikker og belønner efter den sidste adfærd i kæden og ikke for de enkelte grundfærdigheder undervejs – heller ikke selvom du synes at de var ekstra fine. Klikker du midt inde i kæden, er det ikke baglænskædning længere..I stedet skal du have is i maven og klikke og belønne efter sidste adfærd med en ekstra god belønning der gerne må tage lidt tid. Din hund skal virkelig opdage at det betaler sig at arbejde sig frem til dette punkt. Det er også en af grundene til at vi gentager sidste led (som vi altså repeterer først) 3-6 gange (tag ikke antallet alt for bogstaveligt). Dette led skal tilføres en masse værdi (bliver en meget sandsynlig adfærd) så den kan virke som forstærker for det næste led. Det kommer det til når vi har parret det med den ekstra store belønning nogle gange, og din hund ved nu hvad den kan vente sig når den kommer igennem leddene du sætter på en for en.

Det kan anbefales at skrive alle leddene op i øvelsen du vil kæde. Skriv eventuelt først alle leddene i den rækkefølge de udføres, derefter laver du et skema som linje for linje viser dig hvad næste trin i kædningen bliver. Det kan være godt at gøre de første gange man skal prøve at baglænskæde, da man let kan miste overblikket og blive lidt forvirret. Et andet godt råd er at øve sig uden hund! Find en træningsmakker og spil rollen som hund for hinanden så du er sikker på hvad du skal gøre når du tager hunden ud. For det første undgår du at komme til at forvirre din hund hvis du er lidt usikker på fremgangsmåden, og for det andet får du fornemmelsen af hvordan det er for hunden at lære vejen til belønning.

Men nu er det jo ikke alle øvelser der ser ens ud i programmet hver gang. I en del programmer bliver man f.eks. dirigeret rundt i fri ved fod af en dommer. Så kan man vel ikke baglænskæde en sådan øvelse – eller kan man? Jo! Du kan i hvert fald finde visse faste elementer i øvelsen. Og dem kan du baglænskæde. Hvad kunne det være for elementer?

Baglænskædning af fri ved fod

Selvom denne øvelse ser forskellig ud hver gang i de fleste programmer, så består hele øvelsen af nogle faste momenter: fri ved fod lige ud, holdt, langsom gang, løb, venstre sving og højre sving, omkringvending, og nogle programmer har også skridtforflytninger med.

Det du kan gøre, er at lave små kæder af disse som kan bestå af to eller flere momenter. F.eks. kan du kæde fvf og vending til højre. Start med at repetere højrevending på stedet 3-6 eller flere gange med en ekstra god belønning. Derefter lægger 2-3 skridt fremad og vender til højre og belønner (med den ekstra gode belønning). Husk at du nu skal tænke på at ”vending til højre” er ”klik” for den position og fokus hunden har i fri ved fod i det øjeblik du drejer. Efterhånden kan du lægge flere skridt til, og du kan også lægge flere varianter til som løb eller langsom gang.

Du kan også lave nye varianter hver gang du træner fri ved fod hvor du bestemmer dig for at en ny adfærd skal være sidste led den dag og kæde med f.eks. holdt, omkringvending eller noget andet. På den måde får du styrket alle momenter samtidig med at din hund får øvet sig i at vente på belønning og kommer til at ”glæde sig til” at gøre holdt eller vende til højre fordi vi nu har gjort disse meget sandsynlige og parret dem mange gange med bedste belønning. Det kan hjælpe din hund til at holde intensiteten oppe i en lang fri ved fod øvelse.

Kædning af mange adfærd

Nogle øvelser består af mange adfærd, og kædningsprocessen kan derfor være lang og energikrævende for hunden hvis man bare lægger en adfærd på ad gangen. Med sådanne øvelser kan det være rigtig smart at bryde øvelsen op i flere momenter og lave små minikæder som trænes hver for sig. Lad os prøve at sætte dette lidt skematisk op så det bliver enklere. Lad os forestille os en øvelse som består af f.eks. 8 adfærd. Du kan nu dele den op i tre mindre kæder:

Kæde 1: Adfærd 1-2-3

Kæde 2: Adfærd 4-5-6

Kæde 3: Adfærd 7-8

Nu kæder du dem alle tre hver for sig efter systemet:

3 -> klik og beløn (3-6 gange)

2-3 -> klik og beløn

1-2-3 -> klik og beløn

Og samme procedure for alle tre kæder. Det næste du så gør, er at kæde de tre minikæder sammen. De er jo nu hver især etableret som enheder, og du kan gøre det således:

Kæde 3(adfærd 7+8) -> klik og beløn (repeteres nogle gange)

Kæde 2+3 (adfærd 4-5-6-7-8) -> klik og beløn

Og til sidst har du hele den færdige øvelse:

Kæde 1+2+3 (adfærd 1-2-3-4-5-6-7-8) -> klik og beløn.

Dette kan også gøres på flere andre måder. Du kan vurdere om det er nødvendigt at lave endnu flere minikæder som kun består to adfærd eller om du vil lave en variation med to kæder bestående af fire adfærd i hver – der er faktisk mange muligheder her, og du må vurdere hvor det er en god ide at dele kæden op og hvor det ikke er smart.

Men der er også en anden variation af baglænskædning nemlig kædning med såkaldt overlapning.

Hvis vi ser på kæden med 8 adfærd igen kan vi dele minikæderne op på en anden måde:

Kæde 1: adfærd 1-2-3

Kæde 2: adfærd 3-4-5

Kæde 3: adfærd 5-6-7

Kæde 4: adfærd 7-8

Som du kan se her, vil adfærd 3 være sidste led i kæde 1 og første led i kæde 2. Samme mønster med adfærd 5 og 7. Som ovenfor kan man også her vælge om man vil have overlapning tre steder eller kun et sted måske – det er op til dig at vurdere om det er en fremgangsmåde der gør øvelsen bedre og mere sikker, eller om det er unødvendig brug af træningstid. Hele pointen ved at dele op i minikæder og eventuel bruge overlapning handler om flere forhold.

For det første kan det som sagt være alt for energikrævende at træne en meget lang kæde i en bid. Så er det smart at lave små dele og sætte sammen. En anden ting er at hunden kan komme til at opleve at der er meget lang vej til den ”rigtige” belønning kommer. Denne effekt kan modvirkes ved at dele kæden op – hunden får flere repetitioner af de adfærd som bliver sidste led i minikæderne, de vil derfor også blive parret flere gange med den rigtige belønning. Det vil gøre hele kæden endnu mere sikker. Så hvis du har et svagt led i kæden, kan det altså netop være der du skal klippe kæden op og lade det svage led blive sidste led i en minikæde og måske også første led i næste kæde (overlapning) hvilket vil give endnu flere repetitioner. En anden effekt ved opdeling i minikæder er også at hundens intensitet kan blive mere stabil og ensartet fra start til slut så man undgår en hund der starter med lav intensitet i første adfærd og så langsomt skruer sig højere og højere op mod slutningen af kæden (i forventning om den fantastiske belønning).

Kædning af program

Vi har nu set på forskellige måder at kæde en øvelse på, men selvfølgelig kan vi også kæde flere øvelser sammen. Principperne som er angivet ovenfor, kan du bruge til at kæde flere øvelser sammen i et program. Jeg ville dog aldrig selv baglænskæde et helt program. Det ville tage alt for lang tid. Men det du med stor fordel kan gøre, er at kæde f.eks. 2-4 øvelser sammen til lidt større enheder, og du kan så overveje hvor det vil være smart at dele programmet op, hvilke øvelser det vil være en strategisk god ide at have som sidste led i en kæde, om der skal laves kæder hvor en øvelse både er første led i en kæde og sidste i en anden (overlapning). Når man laver modellen med overlapning og så IKKE sætter disse mindre dele af programmet sammen i langt de fleste tilfælde hvor man konkurrencetræner (men kun går hele programmet i ny og næ for at se hvordan status er på træningen), ja så bliver der ikke en helt fast belønningsforventning bestemte steder på samme måde som hvis man havde sat hele kæden af øvelser sammen til en hel kæde. Vi får lavet et miks af kontinuerlig og variabel forstærkningsfrekvens og bevarer en vis form for uforudsigelighed samtidig med at vi langsomt har lært hunden at arbejde i længere tid mellem belønningerne på mere varsom måde.

En anden lille ting du også kan tage med her, er at du også kan lave kæder hvor sidste led er halvvejs inde i en øvelse, f.eks. ti skridt inde i fri ved fod eller opmarch til sid under gang eller noget andet der kan ”knækkes over”. Tænk også på at bruge ca halvdelen af en transportstrækning mellem to øvelser som sidste led hvis dette kan passe for dit program. Og når du så har gået konkurrence et par gange og opdaget en bestemt svaghed i dit program, ja så kan du bryde hele herligheden ned i mindre dele og reparere der hvor det er nødvendigt og bygge helt nye kæder af øvelser hvor du har belønningspunkter andre steder end tidligere. Kort sagt, baglænskæd på kryds og tværs der hvor det er smart.

Til allersidst vil jeg bare sige: Ikke alt kan eller skal baglænskædes, brug det smart! Og gør dig selv den tjeneste at lære at bruge det, så du kan udnytte potentialet i dette smarte værktøj. Selvom det kan være lidt svært i starten, så kan jeg love dig at efter et par øvelser begynder det at sidde der.

Du har alle tiders chance for at få hjælp til at lære det på dette kursus ” Baglænskædning fra A-Z”

Det er også en del af pensum på “Årskursus i klikkertræning fra A-Z”

Rigtig god fornøjelse med træningen!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *